Korleis skal Alver heidre sine fremste? Tre prisar er foreslått, men skal ein rangerast høgast?

Kven skal få prisar i Alver og korleis skal dei rangerast?