Kontrollutvalet vart informert om reglane for byggjesak - etter at Storli-saka var ferdigbehandla

Per Storli reagerer på at medlemmane i kontrollutvalet til Alver var lite førebudde, og at dei vart opplyst om reglar for byggjesakshandtering etter at saka hans var diskutert.