Kontrollerer om stupebretta i Nordhordland er trygge

Neste veke reiser Bergen og Omland Friluftsråd ut for å kontrollere alle stupebretta sine etter ei ulykke i Stavanger.