Kontant krav frå eigarkommunar: Krev at BKK skrinlegg vindkraftplanar

Ordførarane i Alver, Gulen, Masfjorden og Høyanger meiner BKK må styre unna vindkraft i alle kommunar som seier nei til utbygging.