Kommunestyret i Alver vil ikkje behandle granskingssaka vidare

Vil ikkje ta opp saka til vidare behandling, men ønskjer å sjå nærmare på habilitet og habilitetskrav. Likevel vil FNB fremje forslag om politimelding i kveld.