Kommunen skal dele ut 885.000 kroner: Sjå kven som har søkt her

Totalt elleve søkjarar har søkt om tiltak til ein samla prislapp på 3,3 millionar kroner.