Kommunen om situasjonen: – Det er urovekkande

Ordføraren, rådmannen og kommuneoverlegen ber alle om å følge dei nye tiltaka.