Kommunen har bestemt seg: På ein av desse plassane kjem dagsturhytta

Fagleiaren for kultur melder at prosjektet som no er i gong, kan bli utsett grunna koronaviruset. Håpet er at hytta står klar våren 2021.