Kommunen deler ut koronamidlar: 17 bedrifter har søkt om 3,8 millionar