Kommunalt tilsett stengde plassen på eiget initiativ

– Det kom først sperreband, så skilt og kommunal bil som sperra vegen, seier ein hytteeigar. Så tok han kontakt med kommunen.