Knarvikplanen opnar for 1900 nye bustader i Knarvik

Den omfattande Knarvikplanen som vart vedtatt i 2019, gir foreløpig størst areal til utbygging av nye bustader.