Sjå Haile Gebreselassie si videohelsing til Helge Brekke.