Løysing for Masfjorden-elevane: – No slepp me å vente så lenge

Førre veke fortalde avisa Nordhordland om Masfjorden-elevane som er vant til å bruke opp mot 12 timar i veka på å vente på buss. No er ei mellombels løysing på plass.