Barnehagetilsette er lei av hundeeigarar som ikkje tek ansvar– Hundelort høyrer ikkje heime i barnehagen

Både tilsette og barna i Haugen barnehage har set seg lei på at folk bruker leikeplassen deira som luftegard og lar hundelorten ligge igjen.