Stenger gangveg for tryggare skuleveg

Av

Stenginga er ein del av arbeidet med å trygge skulevegen til barna som startar på nye Knarvik barneskule i mai.