Slik var debatten under møtet

Under måndagens møte vart det etter kommunen si utgreiing om saka, opna for spørsmål og debatt frå salen.