Slik svara kommunen på spørsmåla frå innbyggjarane

– Mange av innlegga er betre enn svara, kom det i frå salen. Slik svarar kommunen på spørsmåla frå nordhordlendingane.