Desse nyttårsforsetta har nordhordlendingane for 2020

Nyåret er godt i gang og avisa Nordhordland har teke seg ein tur til Knarvik Senter for å finne ut kva for nyttårsforsett ulike personar har for 2020.