Knarvik senter-aktørane har krangla med advokatar og møttes i retten i tre år: No har partane inngått forlik

Aktørane i Knarvik senter legg ned stridsøksa etter tre år med bitre og kostbare konfliktar.