Kloakkanlegg midt i Knarviks boligområde

Av
DEL

MeiningarDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Avisa Nordhordland har tatt opp planene om åpent kloakkanlegg (ikke fjellbasert) sentralt i Knarvik. Nå sist med intervju av en nabo som forteller om økende bekymring og reaksjoner som vantro, sinne og et gryende folkeopprør hvor nå folk begynner å samle seg mot det som oppfattes som en utrolig handling rettet mot Knarvik og Knarviks innbyggere. For dem som ikke er klar over hva dette handler om, kan nevnes at det planlegges å rasere søre delen av Kvasnesstemma og hele den delen av friområdet som er avsatt i tidligere plan som strekker seg helt til sjøen.

Dette er et område som allerede i 1972 ble forsøkt gjort til industriområde, men ble reddet av innbyggerne som allerede den gangen så potensialet for grønt- og naturområde. Kvasnesstemma ligger nå som et uberørt tjern og naturperle midt i bebyggelsen til daglig glede for en stor del av Knarviks befolkning. En gangvei rundt vannet brukes av både ung og gammel, barnehage og småskulen. Området ved sjøen er vel det eneste egnete sjøområdet igjen i Knarvik som er offentlig tilgjengelig. Det brukes av mange til bading, fisking, samling med grilling m.m.

Med bygging av kloakkanlegg, utkjøring av kloakkslam, vil faren for ubehagelig lukt i nærmiljøet bli stor og erfaringsmessig vanskelig å unngå. Store vifter vil nok bli montert for å redusere dette problemet, men plagsom støy er også noe som følger med et slikt anlegg. Jeg vil igjen presisere at ved siden av å redusere betydelig del av resterende rekreasjonsområde i Knarvik, ligger dette midt i boligbebyggelse og vil helt klart virke sjenerende.

Går en gjennom lovverket og rundskriv fra de seneste årene, fremgår det at det fra sentralt hold satses sterkt på friluftliv, mosjon, fysisk aktivitet som helseforebyggende tiltak. Arbeidet med folkehelse har bred politisk enighet, det samme gjelder sammenhengen mellom friluftsområder og folkehelse.

Det er utrolig at man samtidig planlegger øket boligbygging i Knarvik mens man forbereder å legge et kloakkanlegg midt i bygden. Samtidig har man brukt 3-sifret milliontall (eller 4-sifret ?) på et signalbygg, helsehuset, hvor der er lagt mye omtanke ned i fasaden for å gjøre dette store bygget finest mulig. Man tenkte vel neppe at huset skulle få kloakkanlegg som nærmeste nabo.

Planene er såpass kontroversielle at man er nødt til å få vurdert hvordan disse planene er i samsvar med Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven). Lovens formålsparagraf sier endel om kommunenes plikt å «fremme befolkningens helse, trivsel , gode sosiale og miljømessige forhold» . Man kan vel ikke si at planene med et kloakkanlegg midt i et tett befolket område på noen som helst måte står i samsvar med det ansvar som fra landets lovmakere ble pålagt alle utbyggere, og en skal merke seg at kommunen som rettsobjekt må følge de samme lover som bedrifter og privatpersoner.

Dette området er av stor betydning for innbyggerne i Knarvik og er ikke særlig stort. Kvassnestemma med omliggende grøntområde er et av de siste gjenværende areal som fremover kan nyttes som rekreasjonsområde når man nå skal planlegge en by her. Jeg tror utbygging her vil bli betraktet som ulovlig og avvist når vedtak blir anket, og jeg håper man lar det bli med det som er gjort hittil for ikke å kaste bort mer tid. Slike anlegg i dagens Norge hører hjemme helt andre steder enn i tettbygde strøk.

Mvh.

Lars K. Lie

tidligere kommuneoverlege

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken