Nokon blant oss jobbar kvar dag for at alle barn og unge skal få vera med på idrett eller kultur, sjølv om foreldra har dårleg økonomi. Nokon gjer ein ekstra innsats for at eldre skal ha noko meiningsfullt å ta seg til. Andre legg ned dugnadstime etter dugnadstime for at me ikkje skal gløyma historia vår. No vil me i Avisa Nordhordland heidra eldsjelene.

  • Tips oss i skjemaet nedst i artikkelen eller på: redaksjonen@nordhordland.no, telefon 916 20 916 eller post Avisa Nordhordland, Kvernhushaugane 12, 5914 Isdalstø

På dei fleste felt har Noreg greidd å komma godt ifrå koronapandemien. Takka vera at folk har hatt stor tillit til råda og tiltaka frå styremaktene, at det ikkje har stått på økonomien for å bøta på tapa til næringslivet og ein stor innsats i helsevesenet. Ein sektor har likevel i for stor grad måtta lida under pandemien; den frivillige sektoren. Det tok altfor lang tid før breiddeidretten fekk opna att og kulturaktørar har merkeleg seint fått nærma seg normalen. Då politikarane kasta seg rundt halsen på kvarandre i jubel eller trøyst valnatta, var det framleis lang avstand mellom stolane i ungdomshus, konsertsalar og religiøse møteplassar.

Det som òg skapar uro, er at fleire undersøkingar syner at dei økonomiske skilnadane i samfunnet aukar. Alle barn og unge har ikkje den same tilgangen på meiningsfulle fritidstilbod. Lommeboka avgjer i større og større grad kva unge får vera med på. For den gruppa som står i fare for å hamna på utsida, er eldsjelene ekstra viktige.

No er det på tide å slå eit slag for dei som gjer den ekstraordinære innsatsen for andre. Dei som stiller uansett vêr. Dei som dukkar opp fleire timar før andre, for å gjera alt klart. Dei som aldri har sagt nei til å strikka til basaren. Dei som kjem med nye initiativ for å skapa liv i bygda.

I Nordhordland og Gulen har alltid den frivillige innsatsen vore heilt avgjerande. Der det offentlege ikkje har strekt til, har eldsjelene gjort sitt for å skapa tilbod av høg verdi.

Me i avisa vil no høyra frå deg. Høyra kven du meiner bør heidrast. Me ønskjer denne hausten å møta fleire av eldsjelene i Nordhordland og Gulen, fortelja om jobben dei gjer for lokalsamfunnet og formidla kva dei har på hjarta.

Send oss eit vink, då. Slik at me saman kan løfta fram dei som gjer ein ekstra innsats for andre.

Avisa Nordhordland kårar Eldsjela 2021

Me ønskjer innspel frå lesarane på personar som gjer ein ekstra frivillig innsats for andre. Me ser etter dei som passar inn i følgjande kategoriar:

  • Årets eldsjel: Personar som gjer ein ekstraordinær innsats for andre innan idrett, kultur eller anna frivillig arbeid.
  • Årets unge eldsjel: Personar under 40 som gjer ein ekstraordinær innsats for andre innan idrett, kultur eller anna frivillig arbeid.
  • Heidersprisen - Eldsjela: Dei som over mange år har gjort ein uvurderleg frivillig innsats for andre, og som fortener ekstra heider.

Me ønskjer først og fremst å visa fram mangfaldet av eldsjeler i regionen gjennom reportasjer i avisa. I tillegg vil det verta sett ned ein jury, som skal vurdera dei ulike forslaga.

Kom med forslag:

  • Epost: redaksjonen@nordhordland.no
  • Post: Avisa Nordhordland, Kvernhushaugane 12, 5914 Isdalstø
  • Telefon: 916 20 916