Kjem med tiltakspakke for lokale produsentar: – Viktig å stå opp for dei som slit

Meny set ned prisane og sender 10 prosent av lokalmatsalet tilbake til produsentane.