Kjem med orsaking til varslar: – Det set eg pris på

Trekk utsegn etter negativ respons frå varslaren.