Det var i Juni 2015 regjeringen fremmet forslag om å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk. Saken ble bla. omtalt i NRK Hordaland 6 aug. 2015. Der kom det frem at Lindås Kommune kunne miste over 100 millioner årlig.

Byrknes har siden den gangen jobbet iherdig både inn til storting og i kommunal og moderniseringsdepartementet samt som styreleder i Nettverk for petroleumskommuner . For å sikre at Lindås kommune får mest mulig kompensert fra Staten. Dette har hun nå klart og fått avklaring på i revidert nasjonalbudsjett.

Inntektene Meland og Radøy har på privat eiendomsskatt er henholdsvis 15 og 9 millioner og selv om det i intensjonsavtalen mellom Lindås, Radøy og Meland kommuner står at det kan være en glidende overgang fra dagens eiendomsskatt til det Alver kommune bestemmer seg for, så virker det lite rettferdig om Meland og Radøy skal ha eiendomsskatt til 2022. Dette er det nå en mulighet for kan fjernes allerede fra 1. Januar 2020.

Les også

Svar til Rune Chr. Tollefsen: Alver KrF står ved intensjonsavtalen

I revidert nasjonalbudsjett ble det avklart at kommunen får kompensert for tap av inntekt på eiendomsskatt på verk og bruk. Kompensasjonen utgjør 132 millioner fordelt på 7 år. Astrid Aarhus Byrknes har jobbet lenge med denne saken. Og med sitt kontaktverk fra sin tid i stortinget som vara for Knut Arild Hareide da han var i farspermisjon, har hun jobbet utrettelig for å få mest mulig kompensert. Dette resulterer i at tjenestetilbudet i kommunen ikke reduseres At vedtatte investeringer i Alver på skole, barnehage og kultur / idrettsområder kan gjennomføres.

Les også

Den store elefanten i rommet, eller «fake news»

Byrknes har vært Ordfører i Lindås i 3 perioder og stiller til valg i Alver som KrF sin ordførerkandidat. Hun er og eneste representant på Stortinget som har sunget fra talerstolen. Noe som kanskje mer enn annet viser at hun brenner og står på for de sakene hun jobber for.

Hun roser regjeringspartiene for å ha tatt imot henne og hennes innspill over tid og nå i det siste i innspurten til revidert nasjonalbudsjett.

Det nytter sier hun strålende. Astrid A. Byrknes viser her handlekraft og evner til å få gjennomført godt politisk håndverk og en styrket søknad som ordfører i Alver kommune.