Gå til sidens hovedinnhold

Kan komme løysing i lønnsoppgjeret søndag ettermiddag

LO, YS og NHO kom ikkje i mål med meklinga i lønnsoppgjeret innan klokka 06 søndag morgon. Tilsette som skal jobbe søndag skal dermed møte på jobb som planlagt.

– Ikkje noko nytt enda. Alle møter som normalt på jobb, skriv LOs Eva-Charlotte Stenset i ein SMS til NTB like etter 0800 søndag morgon.

– Veit ikkje når meklinga avsluttast, skriv Stenset vidare.

Etter det NTB søndag formiddag erfarer er partane framleis eit godt stykke unna semje og at ein løysing fort kan komme i ettermiddag. Det same skriv VG.

– Vi kan ikkje kommentere kva som skjer, men vi er her framleis, seier LOs Trond Gram.

Det er fare for at over 30.000 blir tatt ut i streik dersom partane ikkje blir einige i meklinga, som no har halde på sju timar på overtid. Ettersom partane ikkje var einige innan klokka 0600, får tilsette som kan bli tatt ut i streik beskjed om å møte på jobb som planlagt søndag.

Desse blir bedt om å vente på vidare beskjed om mogleg streik. Lønnsoppgjeret legg rammer for forhandlingar i andre sektorar seinare i år.

Betydeleg avstand

Partane blei likevel einige om å fortsette forhandlingane på overtid.

Riksmeklar Mats Wilhelm Ruland informerte i 23-tida om at det då var betydeleg avstand mellom partane.

– Ingenting er avklart per no. Det er framleis tøffe forhandlingar og betydeleg avstand. Vi er i gang med møter med alle partane, og det fortset, sa Ruland ein time før fristen gjekk ut.

Etter å ha informert pressen om at det framleis ikkje var nokon utvikling å melde om i meklinga, gjekk Ruland tilbake til parta for å avklare ferda vidare.

Ueinige om lønn og løft for låglønna

Koronapandemien gjør forhandlingane ekstra utfordrande i år. Partane sit ikkje fysisk samla på grunn av smittevernomsyn, noko som gjer meklinga ekstra krevjande, har Ruland uttalt.

På grunn av koronarestriksjonane sit partane kvar for seg på Hotel Opera i Oslo sentrum. Dei får ikkje forlate sine soner, eller gå fritt rundt på hotellet. Partane får heller ikkje forlate hotellområdet for å gå i butikken, for eksempel.

Årets oppgjer er eit såkalla mellomoppgjer, der det berre blir forhandla om lønn. NHO foreslår ei lønnsauke på 2,2 prosent for å sikre konkurransedugleik.

Det vil reelt sett vere ein nedgang i kjøpekrafta for norske arbeidarar ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krev LO ei lønnsauke på minst 2,8 prosent.

I tillegg krev LO eit løft for låglønna. Dette blir truleg meklinga sitt avgjerande punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal bli gitt i det hele tatt og krev at det skal omfatte færre enn tidlegare år dersom det skal bli gitt.

Les også

Frå søndag kan tusenvis av sjåførar vere tatt ut i streik

Kommentarer til denne saken