Kan komme klage på avgjerda - då må politiet vurdere saka på nytt

Fredag blei det kjent at politiet legg bort saka mot Alver kommune. Likevel er dei open for å sjå på saka på nytt.