Les ordførarane sine julehelsingar her!

Avisa Nordhordland har vore i kontakt med alle ordførarane i Nordhordland og Gulen, for å høyre kva for helsingar dei ønska å kome med til folket i regionen vår.