Fall den vanlegaste arbeidsulykka i 2017

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Av nesten 22.000 arbeidsulykker som vart rapporterte til Nav i fjor, var ein femdel fallulykker.

DEL

Det kjem fram i ein rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det vart i 2017 rapportert 21.937 arbeidsulykker til Nav. Det er ein nedgang på 2,3 prosent frå 2016.

20,8 prosent av dei rapporterte ulykkene var fall.

Dei to andre vanlegaste ulykkestypane var støyt eller treff av gjenstand, som utgjorde 15,8 prosent og andre, uoppgitte årsaker som utgjorde rett under 13 prosent.

Fall er den dominerande ulykkestypen ikkje berre i bransjar som bygg- og anleggsverksemd og transport og lagring, men også innanfor undervisning, offentleg administrasjon og sosialforsking.

45 prosent av arbeidsulykkene enda i langvarig fråvær, og dei andre 55 prosentane enda i kortvarig fråvær.

Flest alvorlege arbeidsulykker skjer det i transport og lagring.

Det vart rapportert 8 arbeidsulykker per 1.000 tilsette i Noreg i 2017, og 3,6 tilsette av 1.000 hadde ulykker som enda i langvarig fråvær frå jobb. I transport- og lagringsnæringa var dette talet 6,3.

Artikkeltags