Innstilte ferjeruter går utover skuleelevar

Det rår frustrasjon rundt ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg som stadig blir innstilt. Rektor ved Austrheim vidaregåande skule er bekymra for konsekvensane dette får for elevane.