Innrømmer motortjuveri

Tre austeuropeiske menn i 20-åra blir framstilt for fengsling.