Ingen søkjarar til stillinga som avdelingsleiar: – Ein skulle tru det var ei attraktiv stilling

Stillinga blei først lysa ut i april, men då var det ingen søkjarar. No gjer kommunen nok eit forsøk.