Ingen av styringspartia i Alver vil kommentere forslaget til FNB

Medan FNB Alver er klar i si tale om at dei vil politimelde granskingssaka frå gamle Meland kommune, er styringspartia tause.