Influensatoppen er enno ikkje nådd

Den dårlege nyheita er at vaksinen ikkje fungerer optimalt.