«Skal Nordhordland ha ei framtid som grobotn for ny industri og andre verksemder er gode pådrivarar ein avgjerande suksessfaktor»

Artikkelen er over 1 år gammel