Endeleg avgjerd om havvindparken Hywind Tampen er tatt

Av

Havvindparken Hywind Tampen blir ein realitet. Dermed går det mot montering av vindkraftturbinane i Gulen industrihamn.