Éi veke etter at kafeen var tilbake i drift måtte Folkemunne stenge kjøkkenet

Etter at ein bil rygga i veggen til kafeen i slutten av april har dagleg leiar sett seg nøydd til å stenge av kjøkkenet. Måndag begynte arbeidet med å restaurere veggen.