I sommar må du bestille overnatting på turlagshytter

Smittevernrestriksjonar gjer at spontane hytte til hytteturar er ikkje mogleg i år.