I haust kjem dagsturhyttene: – Jobbar med konkrete alternativ for plassering

I haust skal tre dagsturhytter komme på plass i Alver. Men kvar dei dukkar opp er ikkje bestemt enno.