I dag kjem skatteoppgjeret for over to millionar

Av

Heile 2,2 millionar lønnstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret sitt mandag. I føremiddag var det tekniske problem med etaten sine nettsider.