I dag har kommunen to tomteselskap. No skal dei slåast saman

Neste år vil dei to tomteselskapa til Alver bli slått saman til eitt.