I dag arrangerast TINEstafetten: Oppfordrar folk til å springe der dei er

I regionen skulle det eigentleg har vore arrangert TINEstafetten på Brekke, Byrknesøy, Dalsøyra, Knarvik, Matre, Nordbygda og Sandnes. Grunna korona har arrangørane vore nøydd til å tenke utanfor boksen for korleis årets stafett skulle bli gjennomført.