I 2018 gjorde Skyss ei stor omlegging av busstilbodet mellom Nordhordland og Bergen. No meiner dei grepet er ein kjempesuksess

Linja mellom Knarvik og Bergen er svært populær for reisande.