– Hywind Tampen får fiskarane til å sjå raudt

– Vi blir møtt med ei haldning og ein arroganse som ikkje kan aksepterast.