Hyttesaka til Per Storli i kontrollutvalet: – Ikkje noko sak for oss

Kommunen meiner at Per Storli ikkje har klaga på nokre av vedtaka i hytte-saka.