Hytteinnbrot og forsvunnen båt i Gulen kommune

Den siste tida har tjuvar gått laus på både hytte og båt i Gulen kommune.