Hyttefolket har rømt

Regjeringa forbyr hytteturar ut av eigen kommune.