Hyttebyggar Per Storli føler seg tvinga til å gå til rettssak mot Alver kommune

Om ikkje Alver kommune trekker kravet om at Per Storli på nytt må søke om utfylling i sjøen ved hytta si på Holsnøy, tar han saka til retten.