- Me skal ikkje bli politikara som lovar og lyg, lovar Morten Klementsen i Strilen 2. juli. Historisk sett så kan ikke Klementsen stå inne for det han sier i Strilen. Han selv gikk til valg på direkte demokrati i 2015 med Bygdelisten folkeviljen der medlemmene skulle avgjøre sakene. Dette ble avlyst dagen etter valget.
FNB med Morten Klemetsen I spissen topper for tiden meningsmålingene I nye Alver kommune. De traff spikeren solid på hode med deres Nei til bompenger.
Men hvem skal ta regningen Klementsen? Hva er deres økonomiske plan for inntekter og utgifter for kommunen?

Allerede her slår FNB sprekker. I deres slagord mot bompenger sitter de ikke på hverken løsning eller fasit.
De vil sende regningen tilbake til Vestland Fylkeskommune som i sin tid da skal sende regningen tilbake til staten som endelig adressat.


Vestland fylkeskommune lekker som en sil og vil ikke kunne ta regningen. Dette er så elementært at selv Klementsen innser ( om enn ikke sier det) og vet dette. Fylkeskommunen er pålagt å spare inn 400 millioner frem til 2023. Grunnet bla. bruk av midler som 60 000 for å flytte et enkelt møte. Grunnen er mulig legitim nok når man skal følge de små barna til skoleavslutning? Det er andres penger og ikke sin egen lommebok man tar av…
Med et da allerede estimert underskudd i fylkeskommunen på 400 millioner som er garantist for låne til NH pakken hvordan skal man da kunne sende en regning på over en milliard tilbake der. Det er enkel logikk at det ikke er dekning for dette. For å få dette til må så fylkestinget stemme for å sende regningen tilbake til staten og de styrende organer. Hvor er flertallet i fylket FNB? Og om så var om et endret fylkesting som stemmer for dette så må det da og være en statlig løsning for å ta denne regningen. Endring i den politiske balansen i regjering. Dette skjer først ved neste valg 2021.
I mellomtiden så er NH pakken på vei. Veier og prosjekter er startet og pengene renner ut til de allerede godkjente planene. Hvordan vil Klementsen stoppe dette for ikke å bruke penger kommunen ikke har?

Vi har den siste tiden hatt leserbrev fra Høyre, FrP, MDG, AP og KrF. Men hvor er FNB sine svar på deres utfordringer og løsninger?
Morten Klemetsen har blitt intervjuet flere ganger i media men uten ett eneste svar på de sakene som han er valgt på.
Vi får bare håpe Alver FNB har en ryddig medlemsliste. Medlemmer av Askøy FNB kommer fra Demokratene som har et meget friskt syn på den sittende regjering. Å kalle vår sittende statsminister for Quisling og landsforræder er å strekke strikken lenger enn langt.
Hvor mange løse kanoner på dekk har ikke da Alver FNB i sine rekker? Vet vi hva de de representere i vår nye kommune?
De stemmer for folkets vilje, de populistiske sakene som engasjerer massene. Men hvilken politikk vil de føre?

Utfordringen består Klementsen. Hvordan har du tenkt å løse hverdagen for innbyggerne i Alver kommune?

Les også

Morten Klementsen i FNB med dikt: #Protestvalg2019