På din vakt står det nå åpent for rasering av Stølsheimen. Vårt barndoms paradis skal raseres med motorveier som kan frakte opp 100 meters lange turbinblader.

De skal rasere fjellet med utslipp av microplast i 25 år. Vannet i områdene vil bli umulig å drikke uten betydelige helseskader
De kan sette opp mastrodonter på 250 meter som vil drepe alt av fugleliv i generasjoner.

Og dette skjer da på din vakt…

Hva gjør du Sara?

Så langt sitter du stille i stolen og gjør ikke det din forgjenger gjorde. Hvor er din stemme, en ordførers klare røst for å stoppe denne galskapen hele kommunen har sagt nei til?

Hvor er ditt kontaktnett for å påvirke det som nå skjer. Hvor er din kraft som ordfører når vi trenger den som mest?

Men hva vet jeg. Du kan som stortingsrepresentant for SV - Kari Elisabeth Kaski ut og oppmoda PST (politiets sikkerhetsteneste) til å følgja med (overvåka) vindkraftmotstandarar.

Jeg forventer og håper inderlig du tar avstand fra det som nå skjer og at du vil verne om den naturen vi har. Ikke rasere den på et politisk grønt alter.

Alver kommune sine innbyggere vil ikke la dette gå upåaktet .

Jeg oppfordrer alle i Alver kommune til å stå opp for å ta vare på vår natur og ikke selge den til utenlandsk storkapital. Raseringen av Norsk natur må stoppe.

Folk for fjella informerer om at kampen om fjella hardnar til. Det er no eit «kappløp» mellom ulike firma om å sikra seg avtalar med grunneigarar i høve å byggja vindindustri i fjella i Masfjorden, Modalen, Alver, Gulen og Høyanger.

Folk For fjella går ut med informasjon om konkrete prosjekt der namngjevne firma har avtalar med grunneigarar eller har tatt kontakt med grunneigarar.

Det viser seg at store delar av fjella våre er underlagt konkrete planar, med innteikna vindturbinar.Med ein varsla stortingsmelding om endra reglar for konsesjonshandsaming av vindkraftsaker før sumarferien, kan me risikera eit ras av saker/søknader i dei fleste fjellområda i Nordhordland, Gulen og Høyanger kan verte nedbygd til industriområde for vind.

Berre Norsk Vind as sin eine søknad åleine vil medføra 235 vindturbinar på inntil 250 høgde. Dette vil krevja nærare 170 km ny veg med bortimot europavegbreidde.

Gå inn på karta og gjer deg kjent med kva område som er trua. Dei ulike firma «går no» frå grunneigar til grunneigar for å sikra seg avtaler før sakene vert allment kjent.

Kartet syner:
Norsk Vind as: HordaVind as 235 turbiner
BKK/ Zephyr: Matre Vind as 80 turbinar (inntil)
Norsk Vind as: «Verkeland»
Eolus Vind ab: Kringla/ Kvamsdal 50 turbinar
Eolus Vind av; Haugsdal /Andvik 40 turbinar

Folk For Fjella oppmodar folk til å engasjera seg.

Bildeserie

SJÅ BILDA: Folket protesterer mot vindkraftplanane