Jau, ladaren kan spontant byrja å brenna

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Brannvesenet skulle ønska at fleire hadde delt videoar når dette skjer.

DEL

(Nettavisen) Videoen av ladaren til Marius Aas Hast som brenn, blir enno delt flittig sjølv om det er fleire år sidan han delte den på Facebook.

– La akkurat iPaden til lading. Eg gjekk berre ein tur på do, og då eg kom tilbake på kjøkkenet så BRANT ladaren min? Flaks at eg gjekk for å ta meg noko å drikka på kjøkkenet. Hadde planlagt å gå ut..! Då hadde det gått verre antar eg, skreiv Hast og råda alle til å følga med når dei ladar sine elektroniske gjenstandar.

Ein av dei som har kommentert tvilar på at videoen er ekte, og meinar at ladaren ikkje ser ut til å ha vore så sliten at den kan utvikla varmegang.
 

– Det er 100 prosent ekte. Eg hadde ingen behov for å setta fyr på ladaren, seier Hast i dag og seier at det ikkje var nokre synlege skader på leidningen som byrja å brenna.

Landet rundt

Landet rundt skal spegla dei beste artiklane frå dei andre Amedia-avisene i Norge. Avisa Nordhordland legg ut fleire saker for å gje våre lesarar eit innblikk i nyheiter, hendingar og kuriøse saker frå Landet rundt. Derfor finn du kanskje ei sak frå Tromsø, Gjøvik eller Fredrikstad på nordhordland.no.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen ved Oslo brann- og redningsetat seier til Nettavisen at videoen synest å vera reell, sjølv om han ikkje kan seia det sikkert.

– Eg oppfordrar folk til å dela slike videoar når det skjer. Det er sikkert mange slike tilfelle som vi ikkje kjenner til, seier Dalen. Hans klare råd er å lada mobilen om dagen når du har kontroll på den, og ikkje gå eller sovne frå ladinga.

Fakta

NRK skriev i haust at berre éin av 6000 bygningsbrannar dei siste to åra kan sporast tilbake til lading av mobiltelefon.

Faktisk.no skriev at blant 5685 bygningsbrannar i Norge frå 2016 til juni 2018, var mobiltelefonen eller lading av mobiltelefonen nemnt som mogleg brannårsak i ni tilfelle.

Vår krystallklare anbefaling er: Lad aldri produkter når du sover eller ikke er tilstede i hjemmet ditt!

Av desse ni tilfella, blei fire etterforska av politiet. I eitt av dei fire tilfella, konkluderte politiet med at brannen starta som følge av lading av mobiltelefon.

Det heile hadde starta med ein Dagbladet-artikkel (først omtalt i Trønder-Avisa) der brannsjef Håvard Bye og dottera Dina fortalde at hennar iPhone hadde eksplodert under lading.
 

– Lad aldri produkt når du søv

Likevel er brannvesenet opptatt av å åtvara mot lading av mobiltelefonar utan tilsyn.

– Vår krystallklare anbefaling er: Lad aldri produkt når du søv eller ikkje er til stades i heimen din!

– Vi er opptatt av konsekvensane dersom det skjer, meir enn sannsynligheita for at det skal skje, seier branninspektør Dalen.

– Lading av produkt når ein ikkje er våken eller til stades i bustaden vil i verste fall kunne resultera i følgande:

1. Ein vaknar opp til eit røykfylt soverom, kor dosen av giftig brannrøyk ein har fått i seg vil avgjera dei helsemessige skadane, eller i verste fall død, som følge av røykforgiftinga (mange har ikkje røykvarslar på soverommet, og vil derfor ikkje få eit tidleg varsel ved røykutvikling).

2. Ein vaknar opp til ein brann i eit anna rom i huset, som i verste fall kan setta rømmingsvegar ut av spel, med fare for store materielle øydeleggingar og spredningsfare i eigen bustad, men og til nærliggande bustader. Igjen avgjer storleiken/konsekvensen av om ein har røykvarslar i rommet kor brannen har starta, og at ein er til stades slik at ein får hindra brannen i å veksa.

– Bruk originalladarar

– Varmegang og brann oppstår når det går for mykje straum gjennom leidningen, seier Gjermund Hovde. Han er ledar for Nelfoskolen ( NELFO organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene).

Straum, varmegang og brannfare er også årsaka til at NELFO anbefalar ikkje å bruka vaskemaskin og andre elektriske produkt om natta. Faren for at noko skjer er ikkje større om natta, men dersom det byrjar å brenna er det vanskelegare å oppdaga det når du søv.
 

Hovde anbefalar alltid å bruka originalladarar fordi desse kommuniserer med eininga og sørger for at den ikkje leverer meir straum enn eininga ber om.

Han seier at brannar som vist på videoen til Hast, kan oppstå fordi det er ein veikskap eller nesten eit brot i leidningen. Dette skjer ofte i knekken mellom leidningen og transformatoren.

Sju triks for å hindra brann i mobilladaren:

Det finst mange døme på at det oppstår brann under lading. Derfor anbefalar NELFO:

– Alltid å vera til stades når du ladar og brukar elektriske produkt.

– Ikkje lade om natta.

– Bruk originalutstyr.

– Lad ein trygg stad (ikkje i sofaen)

– Sjå over ladarane innimellom.

– Trekk ut ladaren når den ikkje er i bruk.

– Er det svimerker på stikkontakten må du ta kontakt med ein registrert elektroinstallatør.

Artikkeltags